DOORBRAAKGROEP

header_hek.jpg

Snel en mensgericht

De mensen staan centraal, zei Annemarie Jorritsma tijdens de dinerbijeenkomst 'Naar excellente publieke dienstverlening'. Aan het eind van het diner lag er een voorbeeldtekst die als basis kan dienen voor de gemeentelijke coalitieakkoorden. Hiermee kunnen gemeenten hun ambities voor de komende jaren duidelijk maken.

Meer dan tachtig burgemeesters, wethouders en raadsleden deden mee met de brainstormsessie over dienstverlening die de VNG organiseerde op 17 februari 2010 in Ede.


Snel en mensgericht

De vraag van mensen staat centraal. Niet meer: wat hebben we bedacht en hoe gaan we dat onze burgers duidelijk maken. Maar: wat wil de burger en hoe kunnen we hem daarbij helpen? Wij zorgen ervoor dat burgers en bedrijven goed, snel, maar vooral mensgericht geholpen worden. Hierbij staat hun zelfredzaamheid voorop.

Meer informatie

Binnenkort krijgen alle gemeenten de voorbeeldtekst voor de coalitieakkoorden toegestuurd. U kunt de tekst ook al hieronder lezen.

“Wij maken de komende vier jaar werk van een slimme organisatie van onze dienstverlening. Wij dragen daarmee uit dat mensen bij ons centraal staan. Het ondersteunen van hun zelfredzaamheid, vanuit wederzijds vertrouwen tussen overheid en burgers, bedrijven en instellingen, staat daarbij voorop. We stellen ons daarvoor de volgende doelen:

1. Mensgericht

De vraag van mensen staat centraal in ons handelen. Wij nemen de ruimte om oplossingsgericht te werken en staan hier voor als gemeentebestuur. Persoonlijke benadering staat voorop.

Wij zoeken binnen de grenzen van wetgeving inventieve oplossingen. Wij blijven overbodige regels schrappen en heffen onnodige indieningsvereisten op. Ons gedrag is er op gericht mensen snel, vriendelijk en goed te helpen. Wij ondersteunen onze medewerkers hierin en maken onze organisatie hiervoor klaar.

2. Snel & Zeker

Wij zorgen ervoor dat burgers, bedrijven en instellingen hun zaken snel en zeker kunnen regelen. Wij praten en schrijven in begrijpelijke taal en geven hen online inzicht in de gegevens die de overheid van hen heeft. Wij werken eraan hen eigenaar te laten zijn van hun persoonlijke gegevens.

We houden alle bestaande communicatiekanalen open, zodat mensen kunnen kiezen wat bij hen past. Ongeacht het kanaal krijgt men het goede antwoord. Wij maken werk van één digitale kluis waar mensen zelf hun gegevens kunnen beheren.

3. Samenwerking

Wij richten onze dienstverlening zo in dat levensgebeurtenissen centraal staan. Onze dienstverlening is voor iedereen toegankelijk en bereikbaar; altijd de juiste deur! Wij werken hiervoor samen met andere instanties.

4. Eenmalige uitvraag gegevens

Eenmaal bekende gegevens vragen wij niet nogmaals. Wij verwachten dit ook van andere overheidsorganisaties en spreken hen daarop aan. Dit betekent dat gebruik van de basisregistraties standaard is en wij waar mogelijk pro-actief diensten aanbieden.

5. Transparant en aanspreekbaar

Wij gebruiken servicenormen en dragen deze uit. We vergelijken ons met andere gemeenten via www.waarstaatjegemeente.nl.

De investeringen die wij hiervoor moeten doen leveren ons baten op in de vorm van vertrouwen van onze burgers en het sneller en beter bereiken van maatschappelijke doelstellingen. Waar we daarvoor onze organisatie verbeteren, zijn ook efficiencyvoordelen te behalen.

Zo geven we invulling aan onze positie van meest nabije overheid, nu en in de toekomst.”