DOORBRAAKGROEP

header_hek.jpg

Doorbraak in de kinderopvang

Wat zijn momenteel de thema’s in de kinderopvang waar verandering en vernieuwing zich (zouden moeten) afspelen? Over deze vraag boog een groep experts uit de kinderopvang zich tijdens de expertmeeting ‘Doorbraak in de kinderopvang’. Deze bijeenkomst vond plaats op initiatief van de Doorbraakgroep.

De experts onderscheiden veranderingen die van buiten af op de kinderopvang afkomen, zoals de samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin en de zorgkinderen, en thema’s die vanuit de beroepsgroep en praktijk voortkomen, zoals de kwaliteitsverbetering van het opvangwerk.

Grofweg zijn er drie thema’s: rond kwaliteit, rond verbreding en verdieping van het aanbod en rond organisatie en financiën.

Kwaliteit

De kinderopvang heeft in toenemende mate te maken met verantwoording, bijvoorbeeld op last van de GGD en inzake kwaliteitstrajecten of certificering. Op de werkvloer wordt de afstand tussen wat allemaal op papier staat – protocollen, pedagogische werkplannen e.d. – en de dagelijkse praktijk als te groot ervaren. “Hebben al die mooie stukken wel zin? Wat voegt het papierwerk werkelijk toe aan kwaliteitsverbetering op de werkvloer?”

De experts merkten op dat een pedagogisch middenkader ontbreekt. Dit in combinatie met het werkniveau van de medewerkers, maakt het lastig om een kwaliteitsslag te maken.

Verbreding en verdieping

De huidige ontwikkelingen in de zorg en de opvang van jeugdigen dwingen de sector om hun aanbod te verbreden en te verdiepen. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking met de Brede scholen, dagarrangementen, kinderopvang-plus (voor zorgkinderen) en de samenwerking met voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE).

Organisatie en financiën

De samenwerking met andere partijen als de Centra voor jeugd en gezin en de Brede scholen vragen om andere organisatievormen. Ook de harmonisatie met de peuterspeelzalen. En tot slot de samenwerkingsverbanden met andere kinderopvangvoorzieningen.

Vernieuwingen doorvoeren

Hoe kijken de experts aan tegen het doorvoeren van vernieuwingen? Een veel voorkomend struikelblok is de implementatie en de borging van vernieuwingen. Initiatieven zijn er wel, maar hoe houd je die vast?

De Doorbraakmethode lijkt een geschikte aanpak om veranderingen door te voeren, met name omdat creativiteit en praktische inzet vanuit de werkvloer een kernprincipe is van de methode. De methode vraagt om een duidelijke sturing van het veranderproces, en (externe) begeleiding is noodzakelijk.

Om de Doorbraakmethode succesvol in te zetten, is draagvlak bij het management van de kinderopvang en van de samenwerkingspartners een voorwaarde. Dit betekent dat het aan te pakken thema voldoende urgentie moet hebben. Of deze genoemde thema’s als zeer urgent om aan te pakken door de managers worden ervaren, is de vraag.

Voor meer informatie over deze expertmeeting en de Doorbraakmethode: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ; www.doorbraakgroep.nl