DOORBRAAKGROEP

header_hek.jpg

BJAA enthousiast over doorbraaktraject

In 2009 voerden de adviseurs van de Doorbraakgroep onder coördinatie van Heleen van Deur een doorbraaktraject uit bij de jeugdbescherming van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA).

Sigrid van de Poel (directeur) over dit traject: “In het Doorbraakproject zijn veel ideeën losgekomen. Het project heeft binnen onze organisatie echt wat teweeg gebracht We hebben samen met de Doorbraakadviseurs geleerd dat medewerkers op een gestructureerde wijze (in de plan-do-study-act cyclus) op een snelle manier met verbeterideeën komen.

Daarbij ligt het accent op het zoeken naar verbetermogelijkheden (en niet naar de beperkingen). Na afloop van het project hebben we de Doorbraakgedachte opgenomen in onze reguliere werkwijze. Want dat is ook Doorbraak: permanente aandacht voor verbeteringen.”

Jan Plat (BJAA-projectleider doorbraak): “De Doorbraakadviseurs hebben geholpen bij het opzetten van een projectstructuur. Kernpunt van het Doorbraakproces zijn de collega’s die de Doorbraakteams vormen. Het mooiste om te zien vond ik het enthousiasme en positieve inbreng van de medewerkers in de projectgroepvergaderingen, de conferentiedagen en een Doorbraakmarkt, die met beperkte middelen is georganiseerd. De conferentiedagen en de Doorbraakmarkt (met kraampjes), waarbij verbeterideeën aan elkaar gepresenteerd werden, zijn voor alle medewerkers van BJAA belangrijke momenten geweest om tot organisatiebrede uitwisseling te komen”.